Automatisk release med timer

Inställbar timer med kabel för automatisk release av en Laporte Phoenix bågskyttekastare.