Skeet Box

Releasekabel och box för inkoppling av skeetanläggning (utan timer). Kan kompletteras med radiostyrning.