Skeet Timer Box

Releasekabel och timer för inkoppling av skeetanläggning. Kan kompletteras med radiostyrning.