Western Skeet Base

Ett set om två stycken injusteringsplattor för exakt inställning av skeet-kastare.
1 injusteringsplatta per kastare åtgår.